FOLLOW? | DASHBOARD?Alya :) <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8765521905481935589\x26blogName\x3dAlyaHassan%F0%9F%8C%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://alyaqilahassan96.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://alyaqilahassan96.blogspot.com/\x26vt\x3d1238800501292143233', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
ainul ainul ainul xD
December 29, 2011 | December 29, 2011 | 0 comment(s)


In the Name of Allah the Most Gracious the Most Merciful =)

Alhamdulillah akhirnya dapat jugak software Paint Tool SAI penuh jadi boleh dah la buat anigif lepas ni xD
dan sejuta credit buat insan yang bernama Ainul Munirah Muhamad kerana bertungkus lumus membantu memberikan download link yang full punya -.-

Ohh Ainul, siapalah diri ini tanpamu (?)

OHH Ainul, saya memang taktau nak ucap , buat pantun. sajak untuk awak tapi timaseh ! xD
Dan credit jugak untuk blog Chocolettha sebab Ainul bagi link blog dia sebenarnya untuk download.

T E R I M A K A S I H T E R I M A K A S I H T E R I M A K A S I H T E R I M A K A S I H T E R I M A K A S I H T E R I M A K A S I H T E R I M A K A S I H T E R I M A K A S I H T E R I M A K A S I H T E R I M A K A S I H T E R I M A K A S I H T E R I M A K A S I H T E R I M A K A S I H T E R I M A K A S I H T E R I M A K A S I H T E R I M A K A S I H T E R I M A K A S I H T E R I M A K A S I H T E R I M A K A S I H T E R I M A K A S I H T E R I M A K A S I HT E R I M A K A S I H T E R I M A K A S I H T E R I M A K A S I H !

Wallahua'lam Bissawab

? Older | Newer ?