FOLLOW? | DASHBOARD?Alya :) <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8765521905481935589\x26blogName\x3dAlyaHassan%F0%9F%8C%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://alyaqilahassan96.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://alyaqilahassan96.blogspot.com/\x26vt\x3d1238800501292143233', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Entry ini bukan sempena tahun baru kbai.
January 2, 2012 | January 02, 2012 | 0 comment(s)


 In the Name of Allah the Most Gracious the Most Merciful =)

Amboiii sejak bila jantung jadi bentuk lencana SHAMS xD Kalau lencana besar tu memang takkan kena tulis nama sepanjang tahun ah. Yeah, itulah hasil cuti dua bulan setengah -.- Makin kembang dan makin kembang. Mana tak kembang duk asyik online sepanjang hari aaaaa k bai.

Lepas ni takleh dah online sepanjang hari sebab sekolah sudah mau bukaa #ayat keling. Jadi terpaksa ahh ucap selamat tinggal untuk sementara kat blog. Biar ahh blog aku tak famous pun , aku bukan blogging sebab nak famous. Aku blogging sebab aku blogging (?)

Minggu pertama sekolah mungkin memang takkan online ahkot # ada jugak 'mungkin' kat situ. Try ah nak fokus sikit kat sekolah. Banyak aku dengar, awal awal nak masuk tingkatan empat memang tak rugi fokus awal sebab tu akan lebih menyenangkan kita nanti tak payah baru nak terhegeh hegeh catch up bab awal subjek masa dah nak pertengahan tahun nanti. AAAAAAku takmauuu ulang sejarah macam dulu dulu bila nak dekat exam baru baca semua bab dari Tingkatan satu sampai tiga dan lepas tu stress asdfghjkl. #baling kasut tinggi kat diri sendiri.

Ingat nak balas dendam update panjang panjang sebab takleh update dah lepas ni tapi topik tak muncul muncul jugak -__-'' Nak buat sajak macam Shafiqah Muhamad tak reti .k ah bai.

Wallahua'lam Bissawab

Labels:? Older | Newer ?