FOLLOW? | DASHBOARD?Alya :) <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8765521905481935589\x26blogName\x3dAlyaHassan%F0%9F%8C%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://alyaqilahassan96.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://alyaqilahassan96.blogspot.com/\x26vt\x3d1238800501292143233', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Saya gembira.
February 24, 2013 | February 24, 2013 | 0 comment(s)


Sejak dua menjak ni aku makin tak ada perasaan (-_-'') Dengar benda sedih ke, gembira ke aku rasa biasa je. Memang la ekspresi aku biasanya sama je kalau aku gembira ke sedih ke marah ke tapi sejak dua menjak aku macam tak ada perasaan lol xD kbaiii.

Jadi kalau ada sesiapa nak lukakan hati aku baik lukakan sekarang sementara aku tengah tak ada perasaan ni xD *ayat macam berbaur dendam je haha*

Nadhirah Ali pun untuk tahun ni tanya aku soalan sama untuk kedua kalinya. Kali terakhir dia tanya aku tahun lepas. Tahun ni dia tanya lagi.

" Alya, awk pernah marah dok seumur hidup awk? Gane awk buat gitu? Awk ni macam tenang je mende mende pun. Kalau awk kate awk marah pun sy dok caye.." 

Aku pun jawab lah,

"Hor, ni sy tengoh maroh ah eaa !" -_-''

Bila tak berapa nak ada perasaan ni kurang lah emosi sikit haha. 


Wallahua'lam.? Older | Newer ?